Hvad enten du er underviser, oplægsholder, konsulent, mødeleder eller facilitator, ved du, at det kræver mere end et godt produkt at nå helt ud til modtagerne. Det kræver også, at du kan levere dit budskab klart med energi, og overbevisning – og dine modtagere skal føle sig godt tilpas i dit selskab!

Kurset lærer dig om de teknikker, du kan bruge, når du skal præsentere eller formidle et budskab med gennemslagskraft, engagement og troværdighed.

Du lærer om kropssprogets kraft, betydningen af interaktion med modtageren, øjenkontakt, gestik, stemmebrug, placering i rummet og håndtering af nervøsitet. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer, du kan bruge, når du skal strukturere og prioritere dit stof med modtageren for øje – og du prøver de forskellige teknikker af i et trygt rum.