Sketchnoting: Næste kursus: Ny dato offentliggøres snart.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre om muligheden for at jeg kommer ud og holder et kursus for jer lokalt på jeres arbejdsplads. Det gør jeg også meget gerne!

Her er kurset for dig, der gerne vil lære en alternativ notatteknik, som gør, at du rent faktisk kan bruge dine notater – også om lang tid!

I mange sammenhænge og situationer i vores opgaveløsning har vi brug for at tage noter. Til møder – enten som almindelig mødedeltager, mødeleder eller referent, til foredrag, i undervisningssituationen, hvis vi sidder i en samtale eller tager imod en telefonbesked eller bestilling. Typisk skriver vi rigtig mange ord og vigtige pointer ned på et ark papir, som vi efterfølgende måske- måske ikke – får kigget på igen.

Med notatteknikken Sketchnoting lærer du at sætte struktur på dine noter og kombinere brugen af ord og billeder i dine optegnelser. Det styrker hukommelsen og refleksionsevnen, også når du senere hen vender tilbage til dine noter for at genopfriske, hvad det var, det handlede om.

Når du træner sketchnoting, tager du også de første skridt til at kunne arbejde med visuelle referater. Metoden er langt hen af vejen den samme. Du bliver trænet i at lytte og sortere i information. Du bliver øvet i at strukturere dit papir og i at placere dine ord og billeder i afgrænsede områder og formater, som giver et godt overblik. Når du har trænet sketchnoting på almindeligt papir, kan du lettere begynde at overføre teknikkerne til det store format - og dermed kaste dig ud i visuelle referater.