Lær hvordan du med et gennemtænkt procesdesign og enkle, visuelle virkemidler kan skabe konstruktive møder, der engagerer deltagerne, holder fokus, giver energi og skaber tydelighed om beslutninger og handling.

Vores måde at holde møder på er under forandring. Corona satte fart under vores brug af online møder: Mange af os har opdaget alle de positive ting, et online møde kan – både i forhold til besparelse i tid (ingen transport), effektivitet på møderne (ikke så meget hyggesnak før, under og efter) og stram struktur i både afholdelse og deltagelse.

Træerne vokser dog ikke ind i himmelen med online møder. Et meget vigtigt element, der får svære betingelser, er det relationelle, og vores mulighed for at mærke og  ‘læse’ hinanden i rummet. Og det er ofte noget af det, der giver energi og engageret deltagelse på fysiske møder. 

Mit kursus i visuelle møder forsøger at tage det bedste fra de to mødeformer – altså bringe effektiviteten og strukturen ind i det fysiske, relationelle møderum vha visuelle metoder. 

Med god forberedelse og visuelle arbejdsmetoder, der får engageret mødedeltagerne, kan vi opnå møder, der både er konstruktive, meningsfulde, effektive og energigivende, og med tydelige konklusioner af, hvad der blev besluttet, og hvem, der løber med bolden på de forskellige punkter.